Privacy Policy

Setiap kali anda membuat pembelian, melanggan dengan kami, atau membuat akaun, kami menghormati privasi anda. Semua maklumat yang anda masukkan di dalam laman web kami tertakluk kepada Polisi Privasi ini dan Terma dan Syarat kami. Sila ambil perhatian bahawa Polisi Privasi ini hanya mengawal maklumat yang diberikan kepada ellfiecollection.com dan komunikasi dari ellfiecollection.com. Sebarang maklumat atau komunikasi yang merujuk kepada Ellfie Collection, misalnya, komunikasi dari peruncit atau stokis rasmi kami.

MAKLUMAT PERIBADI

Semasa anda melayari kedai kami, kami juga secara automatik menerima alamat protokol internet (IP) komputer anda untuk memberikan kami maklumat yang membantu kami mempelajari tentang pelayar dan sistem operasi anda. Anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu seperti maklumat kenalan anda (nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, dan nombor telefon), kumpulan umur, jantina dan kebimbangan produk dan/atau kanak-kanak, dan produk yang anda beli. Dengan kebenaran anda, kami mungkin menghantar e-mel kepada anda tentang kedai kami, produk baru dan kemas kini lain.

KESELAMATAN

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dan mengikuti amalan terbaik industri untuk memastikan ia tidak hilang, disalahgunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan dengan tidak sewajarnya.

COOKIE

Cookie akan disimpan di dalam hard drive komputer anda sehingga anda mengeluarkannya. Kami juga mungkin menggunakan cookie sementara atau “sesi” untuk membantu anda berbelanja dan membolehkan Shopify menyimpan maklumat mengenai sesi anda (rujuk, halaman muka, dan lain-lain). Kami juga menggunakannya untuk memahami tingkah laku pembelian pelanggan kami seperti mencatat paparan, jumlah lawatan setiap pelanggan, kandungan troli belanja anda, dan lain-lain. Jika kedai mempunyai kata laluan, ini digunakan untuk menentukan sama ada pelawat semasa mempunyai akses.

PENZAHIRAN

Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika anda melanggar Terma Perkhidmatan kami.

PENGGUMUMAN PERUBAHAN

Kami boleh mengubahsuai Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami memutuskan untuk mengubah Polisi Privasi kami, kami akan memaparkan polisi yang dikemas kini di sini. Oleh kerana kami boleh membuat perubahan pada bila-bila masa tanpa memberi pemberitahuan kepada anda, kami mencadangkan agar anda secara berkala merujuk kepada Polisi Privasi ini. Sila ambil perhatian bahawa hak kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda akan berdasarkan polisi privasi yang berkuat kuasa pada masa maklumat tersebut digunakan.

LANGGANAN DAN PEMBELIAN

Dengan melanggan notifikasi mesej teks Ellfie Collection, anda bersetuju untuk menerima mesej teks pemasaran automatik daripada kami mengenai produk dan perkhidmatan kami di nombor telefon yang anda berikan semasa melanggan, dan mesej-mesej tersebut boleh dihantar melalui sistem panggilan telefon automatik atau teknologi lain. Kekerapan mesej adalah berulang. Persetujuan bukan syarat untuk pembelian. Bayaran mesej dan data mungkin dikenakan. Balas STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE atau QUIT untuk berhenti langganan dan HELP untuk sokongan pelanggan. Anda mungkin menerima mesej teks tambahan yang mengesahkan keputusan anda untuk berhenti langganan. Anda memahami dan bersetuju bahawa percubaan untuk berhenti langganan dengan cara lain selain daripada menghantar perintah berhenti langganan di atas tidak dianggap sebagai cara yang munasabah untuk berhenti langganan.